Bize Ulaşın

Eğitim Programı

Eğitim Programı

Özel Deva Montessori Anaokulu eğitim programı, Montessori eğitimi almış öğretmenlerimiz eşliğinde Montessori programına uygun kendi materyalleriyle uygulanmaktadır. Bununla birlikte MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün okul öncesi eğitim programları da eklektik olarak uygulanmaktadır.

 Ek olarak çocukların gelişimsel dönemi göz önünde bulundurularak, dil ediminin en etkin olduğu dönem boyunca interaktif İngilizce eğitimi de uzman eğitmenlerimiz tarafından öğrencilere verilmektedir. Okulumuzda anasınıfından başlayarak Common European Framework Avrupa Ortak Dil kriterlerine uygun hedefler belirlenmektedir. Anasınıfından itibaren uluslararası platformda geçerli sınavlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İngilizce eğitiminde ürün odaklı proje ve etkinlikler, yaratıcı drama uygulamaları, İngilizce iletişim becerileri ve interaktif İngilizce eğitimi olmak üzere farklı eğitim modelleri kullanılarak İngilizcenin, çocukların günlük yaşamında kullanabilir hale getirmesi hedeflenmektedir.

MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ

- Soyut kavramları dokunsal araçlarla kolayca öğrenir.

- Çocuklarda ezber anlayışı yerine, sebep-sonuç ilişkisini kurma becerisini geliştirir.

- Çocuklara bireysel gelişim olanağı sağlar.

- Her çocuğun düzeyine uygundur.

- Öğrenmek eğlencelidir.

- Ödül ve ceza yoktur.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Günümüz çocukları çevrelerinde gördükleri şiddet, çeşitli sosyal problemler ve saygı eksikliğinin doğurduğu problemlerden çok daha fazla etkilenir hale gelmişlerdir. Yaşayan değerler programı günlük yaşantımızda iç içe olduğumuz temel değerlerin yaşayarak anlaşılması amacına yönelik bir programdır.

Gelişim Bir Bütündür

- Bilişsel Gelişim

- Dil Gelişimi

- Sosyal Duygusal Gelişim

- Psikomotor Gelişim

- Özbakım Becerilerilerinin düzenli takipleri 

DEVA ANASINIFI DEĞERLERİ;

Sorumluluk, İşbirliği, Saygı, Sevgi, Dürüstlük, Mutluluk, Düzen, Yardımlaşma

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Öğrencilerimizin farklı değerler üzerinde düşünmelerine ve kendi düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Olumlu kişisel ve sosyal seçimler yapma konusunda anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygularının gelişmesini hedeflemektedir.

E-Bültene Kayıt Olun

E-Bültene Abone Olmak İçin Lütfen Email Adresinizi Doğru Bir Şekilde Giriniz.